Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Yên Bái

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Yên Bái

5200920194

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200920194 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Yên Bái được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập