Công Ty Cổ Phần HBM Green Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần HBM Green Việt Nam

5200920162

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200920162 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần HBM Green Việt Nam được thành lập vào ngày 17/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập