Công Ty TNHH MTV Đá Trắng Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Đá Trắng Việt Nam

5200917995

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200917995 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Đá Trắng Việt Nam được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập