Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hải Trấn Yên

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hải Trấn Yên

5200912651

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200912651 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hải Trấn Yên được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập