Hợp Tác Xã Dũng Sơn

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Dũng Sơn

5200906552

Tổ dân phố 12, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 0947825079

Mã số 5200906552 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Dũng Sơn được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập