Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Hà

5000871729

Số nhà 165, đường Tân Trào, tổ 05, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Số điện thoại: 0869734705

Mã số 5000871729 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Hà được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập