Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên

5000871197

Thôn Hợp Long 2, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang
Số điện thoại: 0389662665

Mã số 5000871197 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên được thành lập vào ngày 05/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập