Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tân Gia Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tân Gia Phát

4900868484

Tỉnh Lạng Sơn
Số điện thoại:

Mã số 4900868484 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Tân Gia Phát được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập