Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bắc Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bắc Kim

4800924368

Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại:

Mã số 4800924368 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bắc Kim được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập