Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Thực Phẩm Cao Bằng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Thực Phẩm Cao Bằng

4800923653

Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại:

Mã số 4800923653 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Thực Phẩm Cao Bằng được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập