Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Uyên Huỳnh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Uyên Huỳnh

4800918974

Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại:

Mã số 4800918974 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Uyên Huỳnh được thành lập vào ngày 13/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập