Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Bốc Xếp Hàng Hóa Lý Vạn - Cao Bằng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Bốc Xếp Hàng Hóa Lý Vạn - Cao Bằng

4800916663

Xóm Lý Vạn, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại: 0936580255

Mã số 4800916663 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Bốc Xếp Hàng Hóa Lý Vạn - Cao Bằng được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập