Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Kim Lư

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Kim Lư

4700283897

Tỉnh Bắc Kạn
Số điện thoại:

Mã số 4700283897 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Kim Lư được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8854164885 - Công Ty TNHH Thao Test BHXH 3 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập