Công Ty TNHH Xi Mạ Trung Việt

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xi Mạ Trung Việt

4601574704

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601574704 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xi Mạ Trung Việt được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập