Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thương Mại Dương Trần

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thương Mại Dương Trần

4601574630

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601574630 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thương Mại Dương Trần được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập