Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Và Đô Thị Thái Nguyên

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Và Đô Thị Thái Nguyên

4601574091

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601574091 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Và Đô Thị Thái Nguyên được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập