Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Homaz

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Homaz

4601571414

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601571414 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Homaz được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập