Công Ty TNHH Hóa Chất Công Nghiệp Quang Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Hóa Chất Công Nghiệp Quang Minh

4601570280

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601570280 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hóa Chất Công Nghiệp Quang Minh được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập