Công Ty TNHH SX Và XNK Kasakaz Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH SX Và XNK Kasakaz Việt Nam

4601570273

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601570273 là mã số thuế của Công Ty TNHH SX Và XNK Kasakaz Việt Nam được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập