Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp CTG

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp CTG

4601570234

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601570234 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp CTG được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801457929 - Công Ty TNHH Goo Tỉnh Lâm Đồng