Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Thái Nguyên

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Thái Nguyên

4601570185

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601570185 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Thái Nguyên được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập