Công Ty TNHH Xây Lắp Bình Nguyên Vina

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Lắp Bình Nguyên Vina

4601566904

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601566904 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Lắp Bình Nguyên Vina được thành lập vào ngày 30/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001712931 - Công Ty TNHH E.Sun Tỉnh Đắk Lắk