Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Techxtra

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Techxtra

4601559960

Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:

Mã số 4601559960 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Techxtra được thành lập vào ngày 01/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập