Công Ty TNHH XD Khai Thác Đá Núi Giăng

Địa chỉ

Công Ty TNHH XD Khai Thác Đá Núi Giăng

4500649720

Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại:

Mã số 4500649720 là mã số thuế của Công Ty TNHH XD Khai Thác Đá Núi Giăng được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập