Công Ty TNHH Halal Arab Việt

Địa chỉ

Công Ty TNHH Halal Arab Việt

4500649103

Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại:

Mã số 4500649103 là mã số thuế của Công Ty TNHH Halal Arab Việt được thành lập vào ngày 10/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập