Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Gia Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Gia Phát

4500643951

Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại:

Mã số 4500643951 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Gia Phát được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập