Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Thái Farm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Thái Farm

4500642531

Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại:

Mã số 4500642531 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Thái Farm được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập