Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hồ Huấn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hồ Huấn

4500642517

Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại:

Mã số 4500642517 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hồ Huấn được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập