Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Hằng

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Hằng

4500636601

Thôn Gò Đền, Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Số điện thoại: 0916203671

Mã số 4500636601 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Hằng được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập