Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Huy

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Huy

4300863290

Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại:

Mã số 4300863290 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Huy được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập