Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Hiệp Long

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Hiệp Long

4300858646

Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại:

Mã số 4300858646 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Hiệp Long được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập