Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Sampa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Sampa

4300857603

Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại:

Mã số 4300857603 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Sampa được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập