Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Cây Trồng Minh Hoàng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Cây Trồng Minh Hoàng

4300857515

Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại:

Mã số 4300857515 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Cây Trồng Minh Hoàng được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập