Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Xây Lắp Thành Trung

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Xây Lắp Thành Trung

4300851601

Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại:

Mã số 4300851601 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Xây Lắp Thành Trung được thành lập vào ngày 27/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập