Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Và Sản Xuất VLXD Vân Phong

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Và Sản Xuất VLXD Vân Phong

4201933250

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201933250 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Và Sản Xuất VLXD Vân Phong được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập