Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Khai Thác Khoáng Sản Khánh Vĩnh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Khai Thác Khoáng Sản Khánh Vĩnh

4201933229

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201933229 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Khai Thác Khoáng Sản Khánh Vĩnh được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập