Công Ty TNHH Bình Phát NT

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bình Phát NT

4201927994

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201927994 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bình Phát NT được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập