Công Ty TNHH XD Kim Ngân

Địa chỉ

Công Ty TNHH XD Kim Ngân

4201922876

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201922876 là mã số thuế của Công Ty TNHH XD Kim Ngân được thành lập vào ngày 03/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập