Công Ty TNHH TV-XD Khôi Nguyên Khánh Hòa

Địa chỉ

Công Ty TNHH TV-XD Khôi Nguyên Khánh Hòa

4201922770

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201922770 là mã số thuế của Công Ty TNHH TV-XD Khôi Nguyên Khánh Hòa được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập