Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản VX Khánh Hòa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản VX Khánh Hòa

4201914804

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201914804 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản VX Khánh Hòa được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập