Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nuôi Trồng TQG

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nuôi Trồng TQG

4201914628

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201914628 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nuôi Trồng TQG được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập