Công Ty TNHH Nông Nghiệp CNC Nguyễn Quang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nông Nghiệp CNC Nguyễn Quang

4201907797

Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201907797 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp CNC Nguyễn Quang được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập