Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Và Xây Dựng Jadi

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Và Xây Dựng Jadi

4201873107

228 Đồng Nai, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201873107 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Và Xây Dựng Jadi được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập