Công Ty TNHH Cơ Điện H & H NT

Địa chỉ

Công Ty TNHH Cơ Điện H & H NT

4201873097

Lô 33 Ô DC 7, Đường 4B Khu TĐC Vĩnh Trường, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201873097 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Điện H & H NT được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập