Công Ty TNHH Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông Tiến Đạt

Địa chỉ

Công Ty TNHH Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông Tiến Đạt

4201873072

Số 01 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:

Mã số 4201873072 là mã số thuế của Công Ty TNHH Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông Tiến Đạt được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập