Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Việt Âu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Việt Âu

4201871082

81/1 Đồng Nai, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại: 0905599053

Mã số 4201871082 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Việt Âu được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập