4101616995 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân

Thông Tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân

Số 17, Đườngtân Lập 3, Thôn Tân Lập
Xã Nhơn Lộc, Thị Xã An Nhơn
Bình Định 55259, Việt Nam

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân ở địa chỉ Số 17, Đườngtân Lập 3, Thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Thị Xã An Nhơn, Bình Định 55259.


Mã Số 4101616995

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân với mã số doanh nghiệp 4101616995 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, có người đại diện trước pháp luật là Nguyễn Thanh Phú .

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Xã Nhơn Lộc
  1. Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Khánh Ngân Số 17, Đườngtân Lập 3, Thôn Tân Lập
  2. Công Ty Cổ Phần Rượu Rồng Việt Số 111-ĐT638, Thôn Cù Lâm
  3. Công Ty TNHH XD Trọng Phú Thôn Đông Lâm
  4. Công Ty TNHH XD TM Bình Phú Thôn Đông Lâm