4101616988 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh

Thông Tin

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh

Lô LK-03_12 Đến LK-03_18 KĐT Đường Liên, P.Bình Định, Nhơn Hưng
Phường Bình Định, Thị Xã An Nhơn
Bình Định 55256, Việt Nam

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh ở địa chỉ Lô LK-03_12 Đến LK-03_18 KĐT Đường Liên, P.Bình Định, Nhơn Hưng, Phường Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Bình Định 55256.


Mã Số 4101616988

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh với mã số doanh nghiệp 4101616988 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu, có người đại diện trước pháp luật là Lê Nguyễn Thùy Trang.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Phường Bình Định
  1. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Hạnh Lô LK-03_12 Đến LK-03_18 KĐT Đường Liên, P.Bình Định, Nhơn Hưng
  2. Công Ty TNHH Happy Pharma Số 47 Nguyễn Thị Minh Khai