4101616970 - Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội

Thông Tin

Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội

Lô B2-12, Khu A KCN Nhơn Hội, KTT Nhơn Hội
Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn
Bình Định 55123, Việt Nam Số điện thoại: 0903338015

Trụ sở chính của Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội ở địa chỉ Lô B2-12, Khu A KCN Nhơn Hội, KTT Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định 55123.


Mã Số 4101616970

Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội với mã số doanh nghiệp 4101616970 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, có người đại diện trước pháp luật là Nguyễn Văn Tài.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Xã Nhơn Hội
  1. Công Ty TNHH TM - SX -DV Việt Mỹ Nhơn Hội Lô B2-12, Khu A KCN Nhơn Hội, KTT Nhơn Hội
  2. Công Ty TNHH Saigon Maxethics Lô B2-10 KCN Nhơn Hội, Khu A, Khu Kinh Tế Nhơn Hội
  3. Công Ty TNHH B & D Lingerie Việt Nam Lô A4.02, Đường N3, Khu CN Nhơn Hội, Khu A
  4. Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hoàng Long Phát Lô B2.01 Khu Công Nghiệp Nhơn Hội, Khu A
  5. Công Ty TNHH Thạch Cát Tiến Lô CC1.01 KCN Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội
  6. Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Cao Cấp Thiện Tâm Lô B3.01 KCN Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội