Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngọc Xuân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngọc Xuân

4101580900

Tỉnh Bình Định
Số điện thoại:

Mã số 4101580900 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngọc Xuân được thành lập vào ngày 30/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập